Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Bảng Giá

Căn hộ < 50m2
10 Triệu/Gói
Tư vấn chi tiết nội thất
Tư vấn hoàn thiện nội thất

Bản vẽ bố trí mặt bằng

Bản vẽ phối cảnh nội thất

Tư vấn vật liệu hoàn thiện nội thất

Căn hộ từ 50m2
200.000/m2
Tư vấn chi tiết nội thất
Tư vấn hoàn thiện nội thất

Bản vẽ bố trí mặt bằng

Bản vẽ phối cảnh nội thất

Tư vấn vật liệu hoàn thiện nội thất

Hoàn thiện trọn gói
Free thiết kế *
Thi công hoàn thiện trọn gói
Chìa khóa trao tay

Tư vấn chi tiết nội thất

Bản vẽ bố trí mặt bằng

Bản vẽ phối cảnh nội thất

Bản vẽ triển khai thi công

Bản vẽ hoàn công

Quản lý – Giám sát thi công

Địa chỉ